Privacy disclaimer

Privacy verklaring Mellendijk Motor Parts

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Mellendijk Motor Parts

Mellendijk Motor Parts is een handelsonderneming in gebruikte- en nieuwe motoren en motoronderdelen. Daarnaast is Mellendijk Motor Parts een veringspecialist en worden er onderhoudsbeurten en reparaties uitgevoerd.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Mellendijk Motor Parts verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.

Voor vragen neemt u contact op met:

Mellendijk Motor Parts | Apenhorsterweg 7-a | 7095 BJ  De Heurne

[email protected]

tel: 06-55983268

 

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

  • Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Mellendijk Motor Parts via de website. In dit formulier worden echter alleen de benodigde gegevens gevraagd (zoals naam (evt. bedrijfsnaam), e-mailadres en telefoonnummer om een voorstel of dienst aan te bieden.
  • Mellendijk Motor Parts is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. Zowel klanten als leveranciers staan in ons bestand van ons boekhoudprogramma. Hierin staan alleen de benodigde gegevens geregistreerd zoals naam, adres, woonplaats, e-mail en eventueel een telefoonnummer.
  • Bij aankoop van een nieuwe Husqvarna motorfiets, krijgt u een contractuele garantie met betrekking tot het product van Husqvarna Sportmotorcycle GmbH. Om deze garantie te kunnen verschaffen bewaart Mellendijk Motor Parts uw data in de “Dealer.net” gegevens applicatie. Behalve contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum) zullen ook product gerelateerde gegevens (framenummer, garantieclaims e.d.) opgeslagen worden.

 

 

Beveiliging

  • Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
  • De persoonsgegevens die door Mellendijk Motor Parts of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
  • Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Mellendijk Motor Parts privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Recht op inzage

Via de eigenaar van Mellendijk Motor Parts kunt u, mits bewijs van identiteit, een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Mellendijk Motor Parts zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u van mening bent dat Mellendijk Motor Parts niet correct met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mellendijk Motor Parts verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten en producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mellendijk Motor Parts behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mellendijk Motor Parts dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mellendijk Motor Parts te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

.